ZŠ Město Bystřice u Benešova

Základní škola a Školní jídelna v Bystřice u Benešova se nachází na adrese Dr. E. Beneše 300 přímo v centru města. Děti to tak nemají daleko ani na výuku a dokonce ani na zasloužené obědy. Škola je samostatným subjektem, ale v minulosti tomu tak nebylo. Škola v minulých letech vyhořela, následně byla rekonstruována, ale pro děti byla zcela nedostačující. Přeci jen je nutné si uvědomit, že do školy dochází nejen děti z Bystřice, ale i z okolních vesnic, pro něž je tato základní škola jediným místem, kde zahájit ve správném věku své studium.