ZŠ Město Bystřice u Benešova

Spread the love

Základní škola a Školní jídelna v Bystřice u Benešova se nachází na adrese Dr. E. Beneše 300 přímo v centru města. Děti to tak nemají daleko ani na výuku a dokonce ani na zasloužené obědy. Škola je samostatným subjektem, ale v minulosti tomu tak nebylo. Škola v minulých letech vyhořela, následně byla rekonstruována, ale pro děti byla zcela nedostačující. Přeci jen je nutné si uvědomit, že do školy dochází nejen děti z Bystřice, ale i z okolních vesnic, pro něž je tato základní škola jediným místem, kde zahájit ve správném věku své studium. Nakonec byla ke škole přistavěna ještě další budova, která poskytla nové prostory pro další žáky.

Základní škola zajišťuje všem dětem výuku dle zákona, obsahuje okolo dvaceti tříd v plném počtu dětí a školu navštěvuje více, než 300 žáků.

Škola zároveň pro své studenty zajišťuje i mimoškolní aktivity, zejména ty sportovní. Na škole se děti mohou učit jazyky – standardně je na výběr ze dvou světových jazyků a to angličtina a němčina, a mohou se účastnit sportovních, nebo jiných zábavných soutěží.

Jak je všem známo, ze základní školy děti pak postupují na školu střední, dále pak na školu vysokou. Na střední školu musí místní děti dojíždět až do Benešova, kde jich je hned několik.

Včetně gymnázia, nebo odborných škol, kde je možné studovat různé obory se zaměřením.