Hlas Bystřice U Benesova – září/říjen

Spread the love

O Tvoršovicích byl v minulosti napsal několik historických studií. V nich je postupně popsáno vytvoření město bystřice u benešova, změna vlastnictví a rozvoj samotné obce. V následujících řádcích bych chtěl připomenout věci méně známé. V roce 1903 patřil k Tvoršovice a Mlýny pod obcí Tisu.Přičiněním tehdejšího majitele panství pana Bedřicha Guintona se osamostatnily a vznikla obec Tvoršovice s osadou Mlýny. Obec měla svoji kroniku.
Prvním kronikářem obce byl zvolen pan František Hlaváček z čp. 11, který ji psal až do roku 1939. Na prvních stránkách se snažil, podle tehdy dostupných pramenů, popsat dějiny panství a obce. Dále pak pokračoval popisováním událostí, o nichž mohl získat informace od pamětníků anebo z vlastních zkušeností. Popisuje např. rozpad mezilidských vztahů v obci a celé společnosti během první světové války. Cituji: „Jako jedna rodina, rodina trpících byla v prvních dobách války celá naše obec. Jeden druhému ochotně pomáhal, upřímně radil, nejvřeleji cítil. Kdo by byl tenkrát tušil, že za čtyři roky války lid se tak změní. Zprvu vzájemná láska a v druhé polovině války „kdo z koho, ten z toho“, zprvu ta největší obětavost k potřebným, raněným, vystěhovalcům a ke konci války ta největší bezcitnost i k tomu největšímu lazarovi, zprvu ten největší soucit s každým kdo narukoval a nakonec tanec i při zprávě, že někdo z příbuzných padl. Umřela láska, umřel soucit, zrodila se hamiždnost, sobeckost, přetvářka a bezcitnost.“ O situaci koncem první světové války napsal: „Všude viděti zchátralost a hroznou demoralizaci. Nejbolestivější a nejosudovější byl mravní úpadek dětí, zaviněný zanedbáváním výchovy mládeže v rodinách a špatnou návštěvou školy.“ Zajímavé by bylo, co by tento kronikář napsal o morálce mládeže a lidí dnešní doby!
Málokterá obec se může pochlubit návštěvou prezidenta T.G.Masaryka. Majitel panství pozval prezidenta a kancléře Šámala. Návštěva byla vykonána 4.září 1922.
9.června 1927 v zámeckém parku vysvětil arcibiskup Frant. Kordač kamenná Boží muka (ThDr. Frant. Kordač byl pražským arcibiskupem v letech 1919-1931 ). 2.září 1928 byl v obci odhalen pomník obětem první světové války, který zaplatil sbor dobrovolných hasičů z výdělku hasičského sjezdu. Obec měla již v roce 1929 zaveden el. proud. Ne všechny obce v té době se mohly touto vymožeností chlubit. Obecní pozoruhodností jsou i tři staré duby. A to na stráni k bývalé cihelně, na stráni u silnice nad dvorem a na úpatí hráze rybníka v zámeckém parku. Za našich mladých let patřili k atrakcím zámku oslík Hanzi a Fricek. Pan Tonar, který se o ně staral, jezdil s nimi po okolí pro různé nákupy. Všemi dětmi byli vždy s radostí vítáni.
Dnes se již ani neví, že v parku u zámku stávala socha maršála Radeckého. Na příkaz přednosty okresní politické správy Benešov byla v roce 1923 z parku odstraněna (viz hlášení z 31.7.1923 vrchního strážmistra Mikšíka ze stanice Bystřice).
V Tvoršovicích se narodil v roce 1896 významný český herec Zdeněk Štěpánek. V roce 1998 mu byl u hlavní brány zámeckého parku odhalen pomník. Tvoršovicům se nevyhnula ani druhá světová válka. V zámeckém parku byl vybudován muniční sklad. Z nádraží Bystřice do tohoto skladu byla budována železniční vlečka, která však již nebyla dokončena.
V roce 1946 byla v zámku ubytována tanková jednotka československé armády ze západní fronty. V roce 1990 bylo panství Tvoršovice vráceno v restituci původnímu majiteli. Zámek a okolní budovy byly opraveny. Jako první v našem městě byla v této osadě vybudována odpadní kanalizace. Buduje se zde rozsáhlé golfové hřiště. Tvoršovice mají ještě jednu zvláštnost – tradici, která již ve většině osad zanikla. Od vybudování zvonice se zde do dnešních dnů zvoní ráno, v poledne a večer. Že to tak ještě je, v této uchvátané době, je třeba poděkovat rodině Hlaváčkových, kteří zcela nezištně tuto službu konají.
V Tvoršovicich a jejich okolí je k vidění mnoho zajímavých věci. Proto Vám, čtenářům „Hlasu“, doporučuji pěší nebo cyklistický rodinný výlet Tvoršovice, Kožlí, Chvojen. Věřím, že nebudete zklamáni a Vaše děti obohatíte o vědomosti z našeho kraje.

 

Vlad. Šváb, člen MZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *