Zastupitelé města Bystřice | Město Bystřice
Bystřice u Benešova

Zastupitelé města Bystřice

Zastupitelstvo je vždy důležitým orgánem a to nejen ve městech, ale i v malých obcích. V současné době tvoří zastupitelstvo města Bystřice celkem 17 členů. Podrobný seznam současných zastupitelů najdete i na oficiálních stránkách města Bystřice. Mimo jiné jsou zde i usnesení zastupitelstva, jejich jednání a již zmíněné složení.

Pravomoci obecních zastupitelstev

Zastupitelé obcí mají různé pravomoci. Mohou volit z jejich řad starostu, ale i místostarostu či stanovovat počet zastupitelů. Navíc mohou z funkcí i odvolávat, ale jen v případě, že se sejde celá rada a odvolání se samozřejmě musí odsouhlasit. Obecní zastupitelstvo zároveň může zřizovat finanční fondy obce a nakládat s nimi, může přijímat dotace od státu, ale i rušit nebo zřizovat organizace – příspěvkové. Jednoduše řečeno zastupitelstvo obce plní veškeré úkony, které jsou stanoveny zvláštními předpisy právními.

Každý člen zastupitelstva má zároveň právo na hlasování (například při stanovení starosty do funkce nebo naopak jeho odvolání), má možnost předkládat návrhy, které jsou obci prospěšné a vyjadřovat se k těm ostatní. Vznést připomínku k cizímu návrhu nebo se dotázat na opodstatnění je rovněž v jeho kompetencích.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Zajímavosti a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.