Státní instituce Bystřice | Město Bystřice
Bystřice u Benešova

Archív kategorií: Státní instituce Bystřice

Základní škola a Školní jídelna v Bystřici se nachází na adrese Dr. E. Beneše 300 přímo v centru města. Děti to tak nemají daleko ani na výuku a dokonce ani na zasloužené obědy.

Škola je samostatným subjektem, ale v minulosti tomu tak nebylo. Škola v minulých letech vyhořela, následně byla rekonstruována, ale pro děti byla zcela nedostačující. Přeci jen je nutné si uvědomit, že do školy dochází nejen děti z Bystřice, ale i z okolních vesnic, pro něž je tato základní škola jediným místem, kde zahájit ve správném věku své studium. Nakonec byla ke škole přistavěna ještě další budova, která poskytla nové prostory pro další žáky.

Základní škola zajišťuje všem dětem výuku dle zákona, obsahuje okolo dvaceti tříd v plném počtu dětí a školu navštěvuje více, než 300 žáků.

Škola zároveň pro své studenty zajišťuje i mimoškolní aktivity, zejména ty sportovní. Na škole se děti mohou učit jazyky – standardně je na výběr ze dvou světových jazyků a to angličtina a němčina, a mohou se účastnit sportovních, nebo jiných zábavných soutěží.

Jak je všem známo, ze základní školy děti pak postupují na školu střední, dále pak na školu vysokou. Na střední školu musí místní děti dojíždět až do Benešova, kde jich je hned několik.

Včetně gymnázia, nebo odborných škol, kde je možné studovat různé obory se zaměřením.

Vložil Státní instituce Bystřice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pořádek je všude potřeba. Bystřice u Benešova není v tomto případě žádnou světlou výjimkou. I zde najdete policejní stanici, která zajišťuje pořádek a zabezpečuje ho v celém městě. Městskou policii najdete na adrese Dr. E. Beneše 25 přímo v centru města Bystřice.

Na městskou policii v Bystřici u Benešova se může obrátit každý a to s jakýmkoli veřejným nebo dokonce soukromým problémem. Záleží pak už jen na tom, zda je v kompetencích policie danou situaci řešit nebo se jí vůbec zabývat.

Od městské policie v Bystřici lze očekávat rady nebo pomoci, pokud je možné vůbec něco takového v souladu se zákonem poskytnout.

Některé informace nejen o policii v Bystřici, ale i v Benešově, nebo jiné informace o těchto městech najdete i na oficiálních stránkách daných měst či přímo na stránkách policie České republiky.

Úkoly městské policie v Bystřici u Benešova

  • zajišťuje bezpečnost osob 
  • ochraňuje majetek nejen státní, ale i soukromých osob 
  • pravidelně dohlíží na dodržování vyhlášek a to všemi občany 
  • dohlíží na bezpečnost na pozemních komunikacích 
  • zajišťuje omezení kriminality v obcích a městech 
  • odhaluje přestupky, které nejsou v souladu se zákonem
  • snaží se poskytovat pomoc ve všech ohledech
Vložil Státní instituce Bystřice | Štítek , , , , | Zanechat komentář