Sběrný dvůr Bystřice u Benešova

Spread the love

V okolí Bystřice u Benešova se nachází hned několik sběrných dvorů. Jeden najdete dokonce přímo v Bystřici na ulici Pod Barevnou, následně je jeden z nejbližších v Benešově na ulici Na Spořilově. Jedná se o nejbližší sběrné dvory – budete-li mít zájem o některých jiný, například sběrný dvůr se zaměřením, budete muset zavítat do Týnce nad Sázavounebo do jiného vzdálenějšího města.

V rámci sběrných dvorů také často vyvstávají na povrch otázky, co všechno je možné do sběrného dvoru vyhodit nebo za jakou cenu. Vzhledem k tomu, že jako občan České republiky řádně platíte poplatky za odpad, je tato služba zdarma. Výjimkou je jen vyhazování pneumatik a podobných odpadů, které jsou v rámci vyhození zpoplatněny. Částky jsou však minimální a rozhodně se nemusíte obávat nějakých horentních sum.

Je třeba však rozlišovat klasický odpad a odpad nebezpečný nebo toxický. Například autobaterie od auta nebo jakéhokoli jiného motorového vozidla není možné vyhazovat do sběrných dvorů, ale na předem určená místa. Pozor si dejte na sběrné dvory se zaměřením na daný odpad. Jedná se například o sběrné dvory určené pouze na autovraky, dvory na různé elektrospotřebiče apod. Obecně lze ale do sběrných dvorů vyhazovat následující odpad:

  • běžný komunální odpad 
  • bioodpady 
  • komunální odpad 
  • stavební odpad 
  • starý nábytek, koberce – velkoobjemový odpad 
  • autovraky nebo pneumatiky 
  • elektrospotřebiče