Bystřice u Benešova

Měsíční archív: Únor 2013

Městský úřad v Bystřici najdete na adrese Dr. E. Beneše 25. Samozřejmě kde jinde, než v samotném centru tohoto města. Městský úřad vykonává funkce samostatného působení. Tyto funkce mu ukládá nejen zvolené zastupitelstvo, ale i výbor a komise, které jsou k tomu pověřeni.

Obecní úřad se nachází pouze v obcích, které zřizuje a spravuje. V městech je to pak městský úřad a ve statutárních městech pak magistrát.

Návštěvní hodiny na městském úřadě v Bystřici jsou ve dnech pondělí, středa a čtvrtek a to nejen v ranních, ale i dopoledních a odpoledních hodinách. Přímo na internetových stránkách městského úřadu pak najdete nejen již zmíněné návštěvní hodiny, ale i kontaktní informace přímo na starostu, místostarostu nebo na tajemníka. Chcete-li si s některým z nich domluvit schůzku, pak se pochopitelně doporučuje domluva předem. Zajisté vám bude vyhověno.  Nejde ale jen o kontaktní informace, ale můžete se dozvědět i o plánovaných akcích v Bystřici nebo jejím okolí a samozřejmě se zde nachází i různá oznámení pro místní občany.

Něco málo o okolí Bystřice

Bystřice se nachází jen kousek od Benešova. Je obklopena krásnou krajinou a Benešov není ani zdaleka jediné blízké město, které můžete navštívit. V blízkosti se nachází i Tábor. Okolí Bystřice je vhodné jak pro cyklistiku, tak i pro turistiku. Navíc je zde možnost i ubytování, posedět si můžete v místních příjemných restauracích nebo kavárnách.

Vložil Úřady v Bystřici | Štítek , , , | Zanechat komentář

Stavební úřad

Stavební úřad je neodmyslitelnou součástí města. Ať už potřebujete zkolaudovat stavbu nebo jen dokumenty, které jsou nezbytně nutné k započetí stavby, vždy budete muset stavební úřad navštívit. Ovšem s výjimkou formulářů, které najdete dokonce i online. Přímo na internetových stránkách města Bystřice u Benešova najdete sekci Stavební úřad a zde si všechny potřebné formuláře můžete stáhnout do svého počítače.

Mezi formuláři najdete například dokumenty k odstranění stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí, kolaudační souhlas, nebo ohlášení stavby. Ne každý z nás musí zákonitě stavební úřad navštívit. Ovšem jsou některé věci bezprostředně spojené se stavbami, které například vyžadují stavební povolení nebo jiný souhlas.

A nemusí se vždy jednat jen o stavby rodinných domů. Souhlas od stavebního úřadu budete potřebovat, i když si chcete v centru města postavit stánek, vybetonovat příjezdovou cestu ke svému domu nebo chalupě nebo budete muset stavebnímu úřadu ohlásit jednoduché stavby či větší úpravy na domě. Těmi se rozumí například nástavba.

V případě, že jste se rozhodli zakoupit si pozemek ke stavbě rodinného domu v Bystřici, pak se doporučuje navštívit stavební úřad. Právě zde vám mohou poskytnout územní plány nebo se s odborníky poradit, jak začít se žádostí o povolení ke stavbě, apod.

 

Vložil Úřady v Bystřici | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zastupitelstvo je vždy důležitým orgánem a to nejen ve městech, ale i v malých obcích. V současné době tvoří zastupitelstvo města Bystřice celkem 17 členů. Podrobný seznam současných zastupitelů najdete i na oficiálních stránkách města Bystřice. Mimo jiné jsou zde i usnesení zastupitelstva, jejich jednání a již zmíněné složení.

Pravomoci obecních zastupitelstev

Zastupitelé obcí mají různé pravomoci. Mohou volit z jejich řad starostu, ale i místostarostu či stanovovat počet zastupitelů. Navíc mohou z funkcí i odvolávat, ale jen v případě, že se sejde celá rada a odvolání se samozřejmě musí odsouhlasit. Obecní zastupitelstvo zároveň může zřizovat finanční fondy obce a nakládat s nimi, může přijímat dotace od státu, ale i rušit nebo zřizovat organizace – příspěvkové. Jednoduše řečeno zastupitelstvo obce plní veškeré úkony, které jsou stanoveny zvláštními předpisy právními.

Každý člen zastupitelstva má zároveň právo na hlasování (například při stanovení starosty do funkce nebo naopak jeho odvolání), má možnost předkládat návrhy, které jsou obci prospěšné a vyjadřovat se k těm ostatní. Vznést připomínku k cizímu návrhu nebo se dotázat na opodstatnění je rovněž v jeho kompetencích.

Vložil Zajímavosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Základní škola a Školní jídelna v Bystřici se nachází na adrese Dr. E. Beneše 300 přímo v centru města. Děti to tak nemají daleko ani na výuku a dokonce ani na zasloužené obědy.

Škola je samostatným subjektem, ale v minulosti tomu tak nebylo. Škola v minulých letech vyhořela, následně byla rekonstruována, ale pro děti byla zcela nedostačující. Přeci jen je nutné si uvědomit, že do školy dochází nejen děti z Bystřice, ale i z okolních vesnic, pro něž je tato základní škola jediným místem, kde zahájit ve správném věku své studium. Nakonec byla ke škole přistavěna ještě další budova, která poskytla nové prostory pro další žáky.

Základní škola zajišťuje všem dětem výuku dle zákona, obsahuje okolo dvaceti tříd v plném počtu dětí a školu navštěvuje více, než 300 žáků.

Škola zároveň pro své studenty zajišťuje i mimoškolní aktivity, zejména ty sportovní. Na škole se děti mohou učit jazyky – standardně je na výběr ze dvou světových jazyků a to angličtina a němčina, a mohou se účastnit sportovních, nebo jiných zábavných soutěží.

Jak je všem známo, ze základní školy děti pak postupují na školu střední, dále pak na školu vysokou. Na střední školu musí místní děti dojíždět až do Benešova, kde jich je hned několik.

Včetně gymnázia, nebo odborných škol, kde je možné studovat různé obory se zaměřením.

Vložil Státní instituce Bystřice | Štítek , , , | Zanechat komentář